Menuside
Fysiske forhold
på forskellige stjerner

Erling Poulsen
Spektral-
typen

De små tal er
en underinddeling
af spektraltyperne
Over-
fladens
temperatur
i °K (=273+°C)
Masse
i forh. t.
Solens
1,99 × 1030kg
Radius
i forh. t.
Solens
695,9 × 103km
Lys-
styrken
i forh. t.
Solens
Masse-
fylde
g/cm3
Hovedserien
O5 45000 40 18 300000 0,01
B0 28000 17 7,6 13000 0,05
B5 20000 7,1 4,0 600 0,16
A0 9000 3,5 2,6 80 0,25
A5 8000 2,2 1,8 20 0,5
F0 7400 1,8 1,35 6,3 1,0
F5 6900 1,3 1,20 2,5 1,2
G0 6000 1,1 1,05 1,3 1,3
G5 5400 0,93 0,93 0,79 1,6
K0 4900 0,81 0,85 0,40 2,0
K5 4300 0,69 0,74 0,16 2,5
M0 3500 0,48 0,63 0,063 3,2
M5 2800 0,22 0,31 0,008 13
L0 1500 0,11 0,22 0,0008 18
S0 1000 0,08 0,15 0,000005 42
Kæmper
G0 6000 2,5 6,3 32 0,016
G5 5000 3,2 10 50 0,004
K0 4400 4,0 16 100 0,0013
K5 3700 5,0 25 200 0,0004
M0 3400 6,3 43 400 0,0001
M5 3000 --- --- 1000 ------
Superkæmper
G0 6200 10 100 6300 0,000013
G5 5300 12 130 6300 0,000006
K0 4600 13 200 10000 0,000002

Karakteristika ved spektraltyperne
Type Spektrallinier
O Absorptionslinier fra ioniseret Helium dominerer. Linier fra neutral Helium er svage. Der er et stærkt ultraviolet continuum.
B Absorptionslinier fra neutral Helium dominerer, praktisk taget intet fra ioniseret Helium. Brintlinier bliver stærkere.
A Absorptionslinier fra Brint er stærke. Nogle ioniserede metallinier (Fe, Si og Mg) er stærke, linier fra ioniseret Calcium bliver stærkere. Få neutrale metallinier.
F Brintlinier bliver svagere. H og K linier fra ioniseret Calcium bliver stærkere. Linier fra neutrale metaller styrkes.
G Meget svage Brintlinier. H og K linier fra ioniseret Calcium er stærke. Neutrale metallinier (Fe, Mg og Ca) bliver stærkere.
K Både Calcium's H og K linie samt neutrale metallinier er stærke. Absorptionslinier fra molekyler (f.eks. Titanoxid) viser sig.
M Både linier fra neutrale metaller og molekyler er strærke. I de koldere stjerner er især Titanoxidlinier dominerende. Vanadiumoxidlinier viser sig.
L Både linier fra neutrale metaller og molekyler er strærke. Især er der stærke linier fra Lithium, Natrium og Kalium.
M Viser methanlinier.

Fordelingen af de 150 stjerner, der ligger under 29 lysår fra Solen
Lysstyrke i forhold til Solens Stjerner i procent
0 - 0,1 71%
0,1 - 1 18%
1 - 10 8%
10 - 100 3%
Det ses at det store flertal af stjerner er meget lyssvage og små af type K og M i hovedserien.