Menuside
Hertzsprung - Russel Diagrammet (HRD)
af Erling Poulsen
Omkring århundredeskiftet opdagede danskeren Ejnar Hertzsprung og amerikaneren Russel uafhængigt af hinanden en sammenhæng mellem stjerners lysstyrke og deres farve (spektralklasse (eller spektraltype), senere har man fundet at spektralklassen afhænger af stjernens overfladetemperatur).
Udgangspunktet for Hertzsprungs opdagelse var undersøgelser af åbne stjernehobe (f.eks. Syvstjernen); han formodede at alle stjernerne i en hob havde samme afstand, dermed kunne han bruge deres tilsyneladende lysstyrke som udtryk for deres samlede energiudsendelse i forhold til hinanden.
Farven kunne direkte vurderes med et spektroskop og sammenhængen blev afsløret. Den indtegnes ofte i et HRD.
Diagrammet bruges dels til at finde afstandene til stjernerne, fordi man ved at indpasse en stjernes spektrum i HRD kan aflæse dens lysudsendelse, og udfra den lysstyrke den ses at have fra Jorden kan finde afstanden, idet lysstyrken falder med kvadratet på afstanden.

Også de enkelte stjerners udviklingskurver indtegnes på HRD da det giver et godt overblik.

I det hele taget er diagrammet et meget anvendeligt værktøj indenfor astrofysiske undersøgelser.
Man ser ofte størrelsen B-V stå nederst i stedet for Spektraltypen. B-V kaldes farveindexet (i UBV fotometrien) og er stjernens størrelsesklasse målt i blåt lys minus størrelsesklassen målt i synligt lys, en måling der kan foretages automatisk og objektivt i modsætning til en sammenligning af det ret sammensatte stjernespektrum med en standardiseret spektralklassification.
Denne type diagrammer kaldes Farve- Lysstyrke Diagrammer (FLD).
Stjernespektre
Når man lader lys gå gennem et prisme, vil de forskellige farver, lyset består af, afbøjes forskelligt. En smal lysstråle (fra f.eks. en stjerne) bliver derfor spredt ud, når den passerer et prisme. Nu kan lyset analyseres, man kan se hvilke farver der er kraftige, og hvilke der måske helt mangler.


Da de forskellige grundstoffer ved forskellige temperaturer absorberer lys med forskellig farve, kan en undersøgelse af et stjernespekter vise både stofsammensætning og temperatur på stjernens overflade.

Her kan ses forskellige grundstoffers spektre (siden er på engelsk)