Menuside
Koordinatsystemer på himmelkuglem
Erling Poulsen

HORISONTSYSTEMET ÆKVATORSYSTEMET

De to vigtigste koordinatsystemer på himmelkuglen er vist ovenfor.

Til venstre er HORISONTSYSTEMET hvor iagttageren er i O og ser mod stjernen i X, horisonten er storcirklen NVSØ (nord, vest, syd, øst), man tegner nu storcirklen fra Z (Zenit) gennem X ned til Z' (Nadir) punktet hvor cirklen skærer horisonten kaldes Y. Koordinaterne for stjernen er nu HØJDEN og AZIMUTH. Punktet P er himmelpolen som himmelkuglen tilsyneladende bevæger sig rundt om så en stjernes koordinater i dette system ændrer sig hele tiden.

Til højre er ÆKVATORSYSTEMET hvor iagttageren igen står i O og ser på stjernen X, himmelkuglen drejer om aksen PP' (himlens nord- og sydpol) og storcirklen vinkelret på aksen igennem O kaldes Ækvator, man tegner en storcirkel fra P gennem X og ned til P', punktet hvor cirklen skærer Ækvator kaldes Y. Koordinaterne for stjernen er nu DEKLINATIONEN, δ, og REKTASCENSIONEN, α. Punktet der betegnes med et tegn og kaldes forårspunktet (det forestiller en vædder set forfra fordi punktet lå i stjernebilledet Vædderen da systemet blev indført) og er dér hvor Solens årlige bevægelse på himmelkuglen (ekliptika) skærer Ækvator. Da Polaksen og dermed Ækvator kun ændrer sig lidt fra år til år ligger dette koordinatsystem næsten fast på himmelkuglen og stjernernes koordinater ændrer sig derfor kun lidt.
Storcirklen gennem PZHS kaldes Meridianen og vinklen fra H langs Ækvator til kaldes Timevinklen.

Hvis du vil se disse koordinatsystemer i praksis må du downloade et planetarieprogram.

Omregning mellem systemerne
Rektascensionen til det punkt på ækvator der i et givet øjeblik
passerer meridianen (H) kaldes st, stjernetiden eller siderisk tid.
Et objekts timevinkel t er derfor st - α.
Omregning fra t og deklination δ til højde h og azimuth Az for
sted med geografisk bredde β:

sin h = sin β * sin de + cos β * cos δ * cos t
cos h * sin Az = cos δ * sin t
cos h * cos Az = - cos β * sin δ + sin β * cos δ * cos t

I ældre tid brugte man især Ekliptikasystemet til at angive himmelske koordinater hvis jordaksens hældning i forhold til ekliptikaaksen kaldes A=23.439 281° og ekliptikakoordinaterne kaldes længde λ og bredde β1 så er omregningsformlerne:

sinβ1 = cosA sinδ - sinα cosδ sinA
cosλ = cosα cosδ / cosβ1