Menuside
Kuiper Bæltet
Erling Poulsen
 
Uden for planeten Neptun er en mængde objekter kaldet Kuiper Bæltet, Det første af dem blev opdaget i 1930 og blev kaldt planeten Pluto fordi man troede at den hørte til familien af planeter. Siden er en mængde lignende objekter fundet og i dag ved man at de ikke er dannet samtidig med planeterne. Bæltet er talerkenformet og strækker sig fra 30 til 100 AU fra Solen, mange af de kortperiodiske kometer kommer herfra. Legemerne er isede og af størrelsen 2000 km og nedefter. Muligvis tilhører Neptuns største måne Triton også disse objekter, og er indfanget af planeten, den bevæger sig rundt om Neptun i en bane der er modsat de andre større måner vi kender i solsystemet og det tyder på at den er dannet på en anden måde, tilsvarende er en del af de mindre måner sikkert indfangne Kuiper Bælte Objekter.
Det til for kort tid siden største er Pluto. Af legemer der hører til bæltet er indtil videre fundet følgende (større end 500 km):
Navn ca. størrelse (km)

Billede af kernen på kometen Wild 2, som er ca. 5 km i tværsnit. Den har tidligere haft en bane som viser at den kommer fra Kuiper Bæltet, men efter en tæt passage af Jupiter i 1974 fik den en bane tættere på Solen med en omløbstid på 6½ år.
2003
UB313
Eris
2398
Pluto 2288
2005
FY9
1800
Sedna 1600 den befinder sig uden for Kupier Bæltet men indenfor Ortskyen
2003
El61
1500
Orcus 1500
Charon 1300
Quaoar 1250
Varuna 750
2002 AW197 750
Ixion 550

De større af medlemmerne, Triton er Neptuns største måne og er indfanget af planeten.