Menuside
Pulsarer
Erling Poulsen
I 1967 blev nogle mærkelige objekter fundet på himlen. Det var under almindeligt radioastronomisk arbejde man opdagede en radiokilde, der udsendte mange pulser hvert sekund og med stor regelmæssighed. I begyndelsen var den eneste forklaring, at det var signaler udsendt af en fremmed intelligens, og opdagelsen blev holdt hemmelig. Men intet kan hemmeligholdes særlig længe og efter tre måneder slap nyheden ud (billedet viser Vela-pulsaren, neutronstjernen roterer tretten gange i sekundet. Billedsekvensen er meget kornet fordi der er brugt stor forstørrelse.).

Senere er flere lignende objekter fundet, og der er også fundet en naturlig forklaring på dem.
En stjerne drejer om sig selv og den har et stort magnetfelt, når den i slutningen af sin tilværelse falder sammen i et supernovaudbrud, for at danne en neutronstjerne, vil omdrejningshastigheden vokse og magnetfeltet blive koncentreret. Hvis magnetfeltets akse er forskellig fra rotationsaksen vil ladede partikler nær stjernen accelereres og derved udsende stråling, lige fra røngten-stråling over synligt lys til radiobølger. Strålingen udsendes i magnetfeltets akse, og neutronstjernen vil minde lidt om et fyrtårn, befinder vi os tilfældigvis i den rigtige retning vil vi se en mængde hurtige blink.
Magnetfeltet vekselvirker med det stof der er i rummet, og stjernen vil derfor rotere langsommere og langsommere. Man har opdaget pulsarer der roterer op til 1000 gange i sekundet. Hvis man sender signalet fra en pulsar ind i en højtaler kan man høre hvor hurtigt pulsaren roterer, her pulsaren i krabbetågen.