Menuside
TYCHO BRAHE DAGE
Erling Poulsen
Tavle fra Vordingborgegnen med angivelse af Tycho Brahe Dage (ca. 1800).En Tycho Brahe dag er en uheldig dag, det fortælles (men der opgives aldrig nogen kilder) at Tycho under sit ophold i Prag af kejser Rudolf II fik til opgave at lave en liste over årets uheldige dage. Men ideen med at nogle bestemte dage skulle være særlig uheldige er selvfølgelig noget vrøvl astronomisk set og astrologisk er det også noget sludder.
Ideen kan føres tilbage til Den Romerske Republiks dage hvorfra de første lister over uheldige dage kendes ( de kaldes "dies atri", grufulde dage eller "dies nefasti", uheldsvangre dage), det kan hænge sammen med at uheld blev knyttet sammen med bestemte faser af Månen, og da man på den tid brugte en månekalender ville Månens forskellige faser falde på den samme dag i måneden. Senere slog ideen rod i Ægypten og fra gammel tid er uheldige dage blevet kaldt "ægyptiske dage" i Danmark.
Første gang man hører om disse dage her i Norden er i en svensk kirkelov fra slutningen af 1400-tallet, her står:
Vi fordømmer og misbilliger iagttagelse af forvorpne dage for at påbegynde arbejde, og al den slags vanvid som ikke kan fremstilles fuldstendig. Thi hvis nogen befindes at udføre, foretrække, bruge eller bringe med sig noget af den slags, skal han straffes som for dødssynd, og hvis han forsvarer det som noget lovligt, skal der formenes ham adgang til kirken og offentlig skrifte og bøde på 3 mark.
Hos Holberg møder man begrebet uheldige dage i f. eks. Barselstuen hvor barberen Bonifacius om åreladninger siger: "Ach ja! det er vel bedre i klart vejr end i tåget vejr, bedre i Månens tiltagelse end i dens aftagelse, men det gør ikke så meget til sagen, når man kun holder sig der fra i de ulykkelige dage."
Da mange tog de ulykkelige dage alvorligt og det forstyrrede samfundsudviklingen blev det forbudt i Christian d. V's Danske lov hvor der står:
Dersom nogen befindes med . . . visse dages udvælgelse . . . at omgås, og i sådanne kunster kyndige at være . . . da skulle de have forbrudt deres boslod og rømme kongens riger og lande.
I de danske Bondepraktikaer (en slags evighedskalendere med forskellige praktiske læge- og landbrugsråd) finder man først lister over Tycho Brahes Dage fra år 1800, de er:
1. 2. 4. 6. 11. 12. 20. januar
11. 17. 18. februar
1. 4. 14. 15. marts
10. 17. 18. april
7. 18. maj
6. juni
17. 21. juli
20. 21. august
10. 18. september
6. oktober
6. 18. november
6. 11. 18. december
Så ideen med at visse dage er uheldige har ikke noget med Tycho at gøre, hans navn er sikkert blevet knyttet til begrebet på grund af hans autoritet.