Menuside
Næste eller Forside
Udenlandsrejsen. I 1687-88 sendte kongen Rømer på en længere rejse til datidens videnskablige og teknologiske højborge Holland, England og Frankrig.
På rejsen indsamlede han erfaringer og mødte landenes førende fysikere. Han gjorde sig også bemærket med forskellige opfindelser, af interesse for vor forurenede nutid kan nævnes1): A note from Mons. Justel was read, given account, that Mr. Roemer had much improved the engine which consumes smoke, and which, he conceived, might be of great use in London, where the smoke is so offensive, and so prejudical to household goods.
1) The history of the Royal Society of London IV, London 1777, s. 544.