Menuside

Rødforskydning og afstande i Universet
Erling Poulsen

Udfyld de to øverste felter med de værdier DU synes, og tryk på [Regn ud]:
De benyttede formler kommer fra Sky & Telescope, sep 1997.
Universets alder i milliarder af år:
Rødforskydningen i lyset fra det objekt man iagttager:

Resultatet af dit valg af størrelserne ovenfor
Værdierne nedenfor gælder et såkaldt Einstein-de Sitter Univers, et Univers hvor tætheden
er lig den krittiske tæthed og hvor udvidelsen aldrig vil stoppe, men gå mod nul.
Nyere målinger, som viser at universet nu udvider sig hurtigere og hurtigere, ændrer værdierne nedenfor lidt.
Alder af Universet DA lyset blev udsendt:
Antal år lyset har rejst for at nå os:
Universets skalafaktor NU/DA:
Afstand til objektet DA lyset blev udsendt:
Afstand til objektet NU:
Fart væk fra os DA på grud af Universets udviddelse:
Fart væk fra os NU på grud af Universets udviddelse:
Fart væk fra os NU fortolket som dopplerforskydning af det udsendte lys:
Hubbel parameter DA lyset blev udsendt [Mpc]:
Hubbel parameter NU:
*) Lyshastigheden er 299792,458 km/sek


Bølgelængderne af brints spektrallinier (den til højre
er den kraftige H-alfa linie på 656,3 nm (1 nm=10-9meter))
fra denne kvasar er forskudt ca. 15%, regnet som
dopplerforskydning svarer det til at 3C273 fjerner sig
med 42000 km/sek.