Nedslagskrateres størrelser.
Erling Poulsen

Udfyld de fire øverste felter med de værdier DU synes himmellegemet, der rammer Jorden, har, og tryk på [Regn ud]:
Diameteren af himmellegemet i meter når det rammer jordoverfladen:
Skriv her massefylden af himmellegemet (g/cm3) (.1=løs sne, 2.5=sten og 7.5=jern)
Hvilken hastighed har himmellegemet (km/sek.) når det rammer jordoverfladen:
Hvilken vinkel rammer himmellegemet Jorden med (målt fra horisonten, og derfor mindre eller lig 90°):

Resultatet af dit valg af størrelserne ovenfor


Der regnes med nedslag på klippegrund.
Rumfang af himmellegemet:
Masse af himmellegemet:
Energifrigørelse:
eller svarende til:
eller svarende til:
På Richterskalaen svarer det til et jordskælv på:
Parametre for det dannede krater
Indre diameter:
Kraterrandens diameter:
Ydre diameter:
Kraterbund under normaloverflade:
Kraterbund under kraterrand:
Fjernet jordmateriale: