Menuside
Astronomisk tidslinie 
Erling Poulsen
ca. 15000 f.Chr.
Tegning fra Lascaux, forestiller måske stjernebilledet Tyren som over skulderen har stjernehoben, Plejaderne (Syvstjernen).Tegninger i Lascaux-hulen er muligvis af stjernebilleder. Det er dog ret usandsynligt da der ikke er andre fund der sandsynliggør det.
ca. 7000 f.Chr.
Tegning i Chanchal de Mahoma (Spanien) forestiller månefaser.
4800 f.Chr
Kalendersten nær grænsen mellem Egypten og Sudan.
4500 f.Chr
Stenstrukturer med astronomisk forbindelse i Carnac, Frankrig.
4004 f.Chr
Den 23. oktober kl. 9 formiddag skabes Universet ifølge den anglikanske ærkebiskop af Armagh James Ussher, se Universets alder.
ca. 3000 f.Chr
Sumeerne laver lister over klare stjerner og nævner de første navne på stjernebilleder i dyrekredsen, også optegnelser over de fem synlige planeters bevægelser.
ca. 2600 f.Chr
Religion baseret på observationer af stjerner når sit højdepunkt i Ægypten under det 3. dynasti, senere afløst af soldyrkelse.
2485 - 2375 f.Chr
De store pyramider i Ægypten, de er rettet mod verdenshjørnerne vha. stjerneobservationer.
ca. 2354 f.Chr
Fra ægyptisk skriftrulle, himmelguden Nut danner himmelhvelvingen over den flade jord.Første kendte kvindelige astronom, En Hedu'anna, levede i Babylon var datter af Sargon.
ca. 2300 f.Chr
Kinesiske kilder meddeler om observationer. Fra 2296 f.Chr stammer den første noterede observation af en komet. Fra 2137 f.Chr er noteret en solformørkelse.
ca. 2000 f.Chr
De ældste skriftlige kilder fra Babylon, bl.a. med iagttagelse af måneformørkelse.
ca. 1900 f.Chr
Stonehenge. Byggeperioden strakte sig fra ca. 3100 f.Chr. til ca. 1500 f.Chr.
ca. 1600 f.Chr
Ældste europæiske stjernekort.
1450 f.Chr.
Det vel nok ældste stjernekort der er fundet stammer fra Mittelberg i Tyskland og er 3600 år gammelt, det måler 32 cm i diameter. Skiven er lidt ældre end vores Solvogn og man ser Solen, Månen og stjerner, som dog ikke sidder i samme mønstre som på himlen.Ægypterne begynder at anvende solure.
ca. 1400 f.Chr.
Ældste ægyptiske vandure. Ægypterne indfører et år med 365 dage, 12 måneder á 30 dage + 5 ekstra fødselsdage for guderne Isis, Osirus, Horus, Nepthys og Set.
1302 f.Chr.
Kinesisk optegnelse om en solformørkelse, også optegnelser om en supernova.
1100 f.Chr.
Ægyptiske lister over stjerner langs ekliptika til brug for tidsmåling om natten, de opdelte ekliptika i områder á 10 grader, dekaner.
800 f.Chr.
Kineserne observerer solpletter.
ca. 650 f.Chr.
Kortet fra ca. 650 f. Chr.Stjernekort fra Assurbanipal's (Assyrien) bibliotek.
ca. 600 f.Chr
Den græske videnskab begynder; Thales bygger på at Universet kan forstås ved hjælp af simple regeler. Jorden antages at flyde i et stort ocean.
ca. 580 f.Chr
Anaximander, Jorden er cylinderformet og isoleret i rummet, intet støtter den, han indfører ideen om at stjerner og planeter sidder på krystalsphærer.
523 f.Chr
Skriftlige vidnesbyrd om Dyrekredsen fra Babylonerne med 12 tegn.
ca. 500 f.Chr
Pythagoras fra Samos, foreslår af æstetiske grunde at Jorden er kugleformet, den perfekte form. Heraklit fra Effesos siger at himmellegemernes tilsyneladende rotation om Jorden skyldes Jordens egen rotation.
ca.430 f.Chr
Philolaus forklarer Himlens tilsyneladende daglige rotation med at Jorden bevæger sig omkring en central ild (som menneskeheden hele tiden vender bort fra); omkring ilden bevæger sig en Antijord og alle de andre himmellegemer.
ca. 400 f.Chr
Platon, rummet er uendeligt og indeholder et endeligt univers med Jorden i midten; alle bevægelser må forklares med cirkelbevægelser. Han opfattede den synlige verden som et vrængbillede af ideernes verden.
Kineseren Kan Te rapporterer om solpletter. I en kinesisk bog offentliggøres tegninger af forskellige komettyper.
365 f.Chr
Kinesiske observationer af Jupiters måner.
ca. 360 f.Chr
Herakleides, Jorden roterer om sin akse, Merkur og Venus kredser om Solen, som kredser om Jorden; resten af planeterne kredser om Jorden.
350 f.Chr.
Den kinesiske astronom Shin Shen udarbejder et katalog over 800 stjerner.
ca. 340 f.Chr
Billede fra 1888, der viser det gamle verdensbillede. Se http://vizier.u-strasbg.fr/~heck/woodcut.htmAristoteles, fastslog de cirkulære bevægelser som dogme indenfor astronomien.
ca. 320 f.Chr.
Kineseren Wu Xian udgiver en liste over 1464 stjerner i 284 stjernebilleder. Kort efter støbes den første himmelglobe af Qian Luozhi.
ca. 300 f.Chr
Aristarchus argumenterer for at Solen er centrum i Solsystemet. Han får dog ingen tilhængere.
ca. 200 f.Chr
Eratosthenes fra Aleksandria måler Jordens størrelse ved at måle solhøjden samtidigt forskellige steder. 
Chang Heng begynder kortlægning af Kina med koordinatsystem. Til sine stjernekort bruger han Mercator projektion ("opfundet" i Europa 1568).
ca. 150 f.Chr
Antikythera mekanismen som blev fundet i et skibsvrag.Hipparchus, den største observatør fra oldtiden, finder at Aristoteles tager fejl og indfører bevægelser i epicycler (cirkler på cirkler) for planeterne. Han måler afstanden til Månen.
ca. 65 f.Chr
Fra denne tid stammer en astronomisk gearmaskine af bronce, den blev fundet i et græsk skibsvrag i 1901.
1 e.Chr
Vor tidsregning begynder, den blev dog først indført af Dionysos Exiguus i det 6. århundrede.
ca. 100 e.Chr
Kineseren Zhang Heng konstruerer en ringkugle der drejer automatisk efter himlen, den er drevet af et vandur.
ca. 150
Billede fra 1400-tallet, der viser Ptolemæus' verdensbillede hvor jorden er en rund kugle midt i Universet.Ptolemæus udvikler sit system for beregning af planeternes sted på himlen. Han udgiver et stjernekatalog med positionen af mere end 1000 stjerner.
ca. 420
Martianus Capella udgiver en bog hvor han præsenterer et verdenssystem med Jorden i midten af Universet, Månen, Solen, Mars, Jupiter og Saturn i bane udenom og planeterne Merkur og Venus i bane om Solen.
499
Den indiske astronom Aryabhata udgiver en bog hvor himlens rotation forklares ved at det er jorden der roterer, et heliocentrisk solsystem og planeterne i ellipsebaner, han bestemmer årets længde meget nøjagtigt.
642
Videnscenteret Aleksandria i Ægypten erobres af araberne, kort efter at Romerriget er brudt sammen, den græske astronomi overlever indenfor islam (næsten ingen af de store islamiske astronomer er arabere, de fleste er persere). Europa går ind i "den mørke middelalder", som nyere forskning dog har påvist ikke var så mørk endda.
705-710
Dunhuang stjernekortet fra Kina
721-725
Kineserne måler Jordens størrelse.
ca. 750
I Spanien blomstrer den astronomi araberne havde overtaget i Ægypten.
813
Al Mamon grundlægger en astronomiskole i Bagdad og oversætter Ptolemæus' arbejder. Astronomisk viden fra hele verden samles og oversættes.
903
Al-Sufi tegner sine stjernekort.
ca. 970
Astronomen Abu'l Wefa grundlægger trigonometrien, en stor hjælp ved astronomiske beregninger.
1054
Kinesiske astronomer ser og beskriver en supernova i Tyren, i dag kendt som Krabbetågen.
1259
Armillarsphere på Purpurbjergets Observatorium i Nanjing designet af Guo Shoujing (1231-1314).Nasir al-Din al-Tusi grundlægger et observatorium i Maragha, Persien.
1543
Copernicus genopliver Aristarchus' ideer (ca. 300 f.Chr).
1572
Tycho Brahe ser en supernova, og beviser at den er lige så langt væk som de andre stjerner.
1576
Tycho Brahe begynder sine betydningsfulde observationer fra øen Hven, her udformer han sit eget verdenssystem . Englænderen Thomas Digges fremkommer med den ide at stjernerne befinder sig i meget forskellige og meget store afstande. Han har en beskrivelse af et apparat som tyder på at han konstruerede en kikkert (kaldet PERSPECTIVE GLASS af latin per'spicere, at se igennem), det kunne også være hans far Leonard der gjorde opfindelsen i 1550-erne.
1582
Pave Gregor XIII indfører sin kalender, den vi stadigvæk bruger (blev først indført i Danmark år 1700).
1596
Fabricius opdager den variable stjerne Mira i Hvalfisken.
1603
Bayer offentliggør sit stjernekort, hvor han bruger græske bogstaver til at angive stjernernes lysstyrke.
1604
Kepler ser en supernova.
1608
Kikkerten opfindes, og udvikles af Galilei fra 1609.
1611
De første iagttagelser af solpletter med kikkert, de var dog også beskrevet i gamle kinesiske kilder.
1619
Keplers love for planeternes bevægelse offentliggøres.
1633
Galileis ideer fordømmes af Den Katolske Kirke. Verdens første stats-observatorium etableres i Leiden, Holland.
1642
Rundetaarn i 1648.Verdens andet stats-observatorium etableres, Rundetaarn, Danmark.
1647
Helvelius offentliggør det første kort over Månen.
1668
Newton bygger det første spejlteleskop.
1671
Parisobservatoriet grundlægges.
1675
Royal Greenwich Observatoriet etableres i London.
1676
Ole Rømer offentliggør sin opdagelse af at lyset har en endelig hastighed. Han benytter forsinkelsen i måneformørkelser ved Jupiter til at måle størrelsen.
1687
Newtons "Principia" udgives, den indeholder hans teori for tyngden.
1705
Halley forudser, baseret på Newtons teori, at en komet der blev set i 1682 vil passere Jorden igen i 1758, den blev senere opkaldt efter ham.
1725
Flamsteed offentliggør sit stjernekatalog.
1728
Peking-observatoriet i 1747.Halley opdager at nogle stjerner har flyttet sig siden oldtiden, stjernernes egenbevægelse.
1781
Herschel opdager planeten Uranus.
Messiers katalog over tåger offentliggøres.
1796
Laplace offentliggør sin teori for solsystemets oprindelse.
1801
Piazzi opdager den første asteroide, Ceres.
1814
Fraunhofer finder mørke linier i Solens spektrum.
1838
Første afstandsmåling til en stjerne foretages af Bessel.
1845
Lord Rosse opdager galaksernes spiralstruktur
1846
Lord Rosses kæmpekikkert var færdig i 1845.Galle opdager planeten Neptun.
1859
Kirchhoff forklarer de mørke linier i Solens spektrum.
1887
De første fotooptagelser af himlen.
1889
De første optagelser af Mælkevejen.
1905
Hertzprung opdager Kæmpe- og Dværgstjernerne.
1908
Kæmpeeksplosion i Sibirien, sandsynligvis en kometstump der ramte.
1911
Hertzprung og Russell finder sammenhængen mellem stjerners farve og lysstyrke.
1913
Hertzprung måler som den første afstanden til et objekt uden for Mælkevejen (Den lille Magellianske sky) ved hjælp af de variable delta-Cephei stjerner.
1915
Einsteins Almene Relativitetsteori offentliggøres.
1919
Billede af galaksehoben Abell 2218 hvor bagvedliggende galaksers lys afbøjes af hobens tyngde og derfor viser sig som buer. Foto HST.Eddington "beviser" at Relativitetsteorien er rigtig, ved at måle den lille afbøjning Solens tyngdefelt udsætter lysstråler for.
1920
Eddington begynder sit studie af stof mellem stjernerne.
Den første måling af stjerners diameter vha. interferrometri.
1922
Freedman forudser, på grundlag af Relativitetsteorien, at Universet udvider sig.
1924
Hubble beviser at galakserne ikke hører til Mælkevejen
1925
Eddington offentliggør sin forklaring af stjernernes indre opbygning.
1929
Hubble opdager forholdet mellem galaksernes afstand og hastighed.
1930
Planeten Pluto opdages.
1931
Jansky grundlægger radioastronomien.
1946
Radarsignaler reflekteret af Månen opfanges.
1949
5 m kikkerten i Mt. Palomar tages i brug.
1955
Jordell Bank radioteleskopet tages i brug.
1957
Den første satellit i kredsløb
1959
De første billeder af Månens bagside bliver optaget.
1962
Den første Røngtenkilde opdages i Skorpionen.
1963
Den første kvasar opdages.
Den første planet om en anden stjerne (Bernards stjerne) opdages.
Quark teorien om stoffets opbygning offentliggøres.
1965
Den kosmiske baggrundsstråling opdages.
1966
Første "bløde" landing på Månen.
1967
Den første pulsar opdages.
1969
Det første menneske på Månen
1970
Første "bløde" landing på Venus.
1975
En 6 m kikkert tages i brug i Rusland
1976
Viking-sonderne lander på Mars
1977
Ringe opdages ved Uranus.
1977
Voyager I og II opsendes, passerer planeterne Jupiter og Saturn i 79-81.
1978
Plutomånen Charon opdages.
1986
Voyager II passerer Uranus og opdager 6 nye måner.
Tre satellitter passerer Halleys Komet.
1987
Supernovaen i 1987 før og efter eksplosionen.Supernovaen SN1987A blusser op, det er den første, synlig for det blotte øje, siden 1604.
1988
En supernova i afstanden 5 mia lysår opdages.
1989
Voyager II passerer Neptun, opdager 8 måner og tre ringe.
1990
Rumteleskopet opsendes.
1991
Rumsonden Galileo passerer asteroiden Gaspera.
1992
COBE satellitten opdager uregelmæssigheder i baggrundsstrålingen.
Den Katolske Kirke indrømmer at have taget fejl ved at fordømme Galilei i 1633.
1994
Kometen Shoemaker Levy - 9 rammer Jupiter.
1996
Mars Pathfinder begynder at sende data
1998
Den tungeste quark, der er forudset ("Top"), findes.
1999
Sammenligning af fjerne supernovaers lysstyrke og rødforskydning tyder på at Universet udvider sig hurtigere og hurtigere.
2001
Målinger af baggrundsstrålingen med højere opløsning viser at Universet sandsynligvis er fladt og at det stof vi kender kun udgør 5% af tætheden, 25% består af ukendte partikler (kaldet mørkt stof) og hele 70% består af noget der gør tyngdekraften frastødende på store afstande (kaldet mørk energi).
2002
Det lykkes at måle den hastighed som tyngdekraften udbreder sig med, og det viser sig som forudset i Einsteins teori fra 1915 at det sker med lysets hastighed. Ligesom da Rømer målte lyshastigheden i 1676 udnyttes forhold ved planeten Jupiter til målingen, den svage afbøjning i Jupiters tyngdefelt der sker med radiostråling fra en galakse er bl.a. afhængig af tyngdens hastighed og ved at måle afbøjningen kan hastigheden måles.
2003
Nye målinger viser at Universet er 13,7 mia. år gammelt.
2005 Billede af planeten ved 2M1207
Første billede af planet der kredser om en stjerne, stjernen 2M1207 i stjernebilledet Søslangen, den er 230 lysår væk.
Der findes et
Kuiper-bælte objekt der er større end Pluto.
2006
Pluto er ikke længere en planet, fordi der nu kendes en række objekter magen til, så den omklassificeres til en småplanet i Kuiper-bæltet.